"short word" — Słownik kolokacji angielskich

short word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótkie słowo
  1. short przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    I know a short word that would fit it better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo