"Mere word" — Słownik kolokacji angielskich

Mere word kolokacja
Popularniejsza odmiana: mere word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zwykłe słowo
  1. mere przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I knew better than anyone what a person could do with mere words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo