"Arabic word" — Słownik kolokacji angielskich

Arabic word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arabski słowo
  1. Arabic przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She could make out the Arabic words for "one woman" and "two women."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo