"familiar word" — Słownik kolokacji angielskich

familiar word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczne słowo
  1. familiar przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    Once again, he had that familiar feeling, and those words triggered it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo