"familiar figure" — Słownik kolokacji angielskich

familiar figure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajoma postać
  1. familiar przymiotnik + figure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Out of a door in the building came two more soldiers, with a familiar figure walking between them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo