"familiar voice" — Słownik kolokacji angielskich

familiar voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajomy głos
  1. familiar przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A familiar voice asked the question again inside his head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo