"better word" — Słownik kolokacji angielskich

better word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsze słowo
  1. better przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Though perhaps sense would have been a better word to use than choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo