"special word" — Słownik kolokacji angielskich

special word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalne słowo
  1. special przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And I would like to say a special word to our religious leaders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo