Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"special effect" — Słownik kolokacji angielskich

special effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efekt specjalny
  1. special przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Want to be the star of a special effects show?

powered by  eTutor logo