"visual effect" — Słownik kolokacji angielskich

visual effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizualny efekt
  1. visual przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But at least for the moment, the visual effect is not nearly as clearly his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo