"far word" — Słownik kolokacji angielskich

far word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko słowo
  1. far przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The train stopped, and the two got off without a further word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo