"comforting word" — Słownik kolokacji angielskich

comforting word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocieszając słowo
  1. comforting przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did not try to stop her, or find any comforting words to say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo