"Native word" — Słownik kolokacji angielskich

Native word kolokacja
Popularniejsza odmiana: native word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinne słowo
  1. native przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The latter part of its name is a native Indian word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo