"Hebrew word" — Słownik kolokacji angielskich

Hebrew word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hebrajskie słowo
  1. Hebrew przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Subjects were asked to look either to the left or to the right while choosing the odd one out from among three Hebrew words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo