ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"individual word" — Słownik kolokacji angielskich

individual word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiste słowo
  1. individual przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    He could make out individual words, but the context made no sense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo