"warm word" — Słownik kolokacji angielskich

warm word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciepłe słowo
  1. warm przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I appreciate the warm words with which you greet us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo