ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"important word" — Słownik kolokacji angielskich

important word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne słowo
  1. important przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We think local is one of the most important words in the English language."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo