"immortal word" — Słownik kolokacji angielskich

immortal word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiekopomne słowo
  1. immortal przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the immortal words of Elvis, a little less conversation, a little more action, please.

    Podobne kolokacje: