"bad word" — Słownik kolokacji angielskich

bad word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wulgarne słowo
  1. bad przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He couldn't seem to find a word bad enough for me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo