"word sound" — Słownik kolokacji angielskich

word sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dźwięk
  1. word rzeczownik + sound rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I have "God," she said, making the word sound ugly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo