"mention the word" — Słownik kolokacji angielskich

mention the word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień słowo
  1. mention czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The plan the Governor rejected never mentioned the word "logging."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo