"word origin" — Słownik kolokacji angielskich

word origin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochodzenie słowa
  1. word rzeczownik + origin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word origin is from the French word essarter meaning to remove or grub out woodland.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo