"cruel word" — Słownik kolokacji angielskich

cruel word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrutne słowo
  1. cruel przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the third time he said those cruel words, and said no more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo