PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cruel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cruel" po angielsku

cruel **

przymiotnik
Stopniowanie: crueler stopień wyższy, more cruel stopień wyższy, the cruelest stopień najwyższy, the most cruel stopień najwyższy
 1. okrutny (np. traktowanie, żart)
  Your joke was cruel! Apologise now! (Twój żart był okrutny! Przeproś teraz!)
  His treatment of the family was cruel. (Jego traktowanie rodziny było okrutne.)
  link synonim: harsh
  przeciwieństwo: kind
  zobacz także: fierce
 2. okrutny, brutalny (np. dla ludzi, zwierząt)
  Somebody so cruel to animals should be punished. (Ktoś tak okrutny dla zwierząt powinien zostać ukarany.)
  Why are you so cruel to us? I hate you! (Dlaczego jesteś taki okrutny dla nas? Nienawidzę cię!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. okrutny dla kogoś (np. swoich dzieci)
  He was cruel to his children so they locked him up. (On był okrutny dla swoich dzieci, więc zamknęli go w więzieniu.)
  If you are cruel to your kids, they will be taken away from you. (Jeżeli jesteś okrutny dla swoich dzieci, to one zostaną ci odebrane.)

powered by  eTutor logo