"word helps" — Słownik kolokacji angielskich

word helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pomaga
  1. word rzeczownik + help czasownik
    Zwykła kolokacja

    A few words before getting to this stage may help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo