"mean in words" — Słownik kolokacji angielskich

mean in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczaj słownie
  1. mean czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And since they're talking about the sun, they must mean 'outside the sun's field'; in other words, 'beyond the solar system'!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo