"quote one's words" — Słownik kolokacji angielskich

quote one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytować czyjś słowa
  1. quote czasownik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    If anything happened then she could quote her own words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo