"quote officials" — Słownik kolokacji angielskich

quote officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy cytatu
  1. quote czasownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The report quoted officials as saying the man is expected to be executed.

podobne do "quote officials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quote officials" po angielsku

rzeczownik