BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"elect officials" — Słownik kolokacji angielskich

elect officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz urzędników
  1. elect czasownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new party's goal is to elect local and state officials.

powered by  eTutor logo