BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"quote sources" — Słownik kolokacji angielskich

quote sources kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytat źródła
  1. quote czasownik + source rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I do not see any sources quoted on the page.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo