"get from sources" — Słownik kolokacji angielskich

get from sources kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań od źródeł
  1. get czasownik + source rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spends part of each day on the Internet, getting his news from various sources.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo