ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cite sources" — Słownik kolokacji angielskich

cite sources kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj źródła
  1. cite czasownik + source rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a book for the general public, it followed the common practice of not citing sources.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo