"word grates" — Słownik kolokacji angielskich

word grates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo ściera
  1. word rzeczownik + grate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words grated like two chunks of sandstone rubbing together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo