"repeat words" — Słownik kolokacji angielskich

repeat words kolokacja
Popularniejsza odmiana: repeat the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa powtórne
  1. repeat czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She repeated the words because he didn't seem to take them in.

powered by  eTutor logo