"word is said" — Słownik kolokacji angielskich

word is said kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest wypowiedziane
  1. say czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And if he died in the next hour, at least the words would have been said.

    Podobne kolokacje: