ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeat one's words" — Słownik kolokacji angielskich

repeat one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: repeat the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzać czyjś słowa
  1. repeat czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She repeated the words because he didn't seem to take them in.

powered by  eTutor logo