"choose one's words" — Słownik kolokacji angielskich

choose one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierać czyjś słowa
  1. choose czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to choose my words with care, those best to hold attention and make him think.

    Podobne kolokacje: