"choose electors" — Słownik kolokacji angielskich

choose electors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz wyborców
  1. choose czasownik + elector rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only 15 of the 24 states chose electors by popular vote.

    Podobne kolokacje: