"choose songs" — Słownik kolokacji angielskich

choose songs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz piosenki
  1. choose czasownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group did attempt to create a "more coherent" album than their past efforts by choosing songs which worked well together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo