"word is derived" — Słownik kolokacji angielskich

word is derived kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest czerpane
  1. derive czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The word is derived from Greek and means "for the greater good".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo