ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"doubt one's word" — Słownik kolokacji angielskich

doubt one's word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wątpliwość czyjś słowo
  1. doubt czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They did not doubt his word, so why should you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo