"reason to doubt" — Słownik kolokacji angielskich

reason to doubt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powód do wątpliwości
  1. doubt czasownik + reason rzeczownik
    Silna kolokacja

    On this particular issue, there was no reason to doubt him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo