"doubt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "doubt" po angielsku

doubt ****

rzeczownik
 1. wątpliwość [policzalny lub niepoliczalny]
  There is no doubt about it. (Nie ma wątpliwości co do tego.)
  There was some doubt that they would be able to do it. (Było trochę wątpliwości, czy oni będą w stanie to zrobić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wątpić [przechodni/nieprzechodni]
  I highly doubt it. (Mocno w to wątpię.)
  He always doubts his abilities. (On zawsze wątpi w swoje możliwości.)
  I never doubted that you were telling the truth. (Nigdy nie wątpiłem, że mówiłeś prawdę.)
 1. Wątpię w to.
  "Do you think he will arrive on time?" "I doubt it". ("Myślisz, że on pojawi się na czas?" "Wątpię w to".)

powered by  eTutor logo