BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wątpliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wątpliwy" po polsku

wątpliwy

przymiotnik
 1. unlikely **
  • mało prawdopodobny, nieprawdopodobny, wątpliwy
   The party is unlikely to end before midnight. (Jest mało prawdopodobne, że przyjęcie skończy się przed północą.)
   It seemed unlikely at first, but then it turned out to be true. (Z początku wydawało się to nieprawdopodobne, ale później okazało się być prawdą.)
   You're unlikely to make errors, if you're careful. (To mało prawdopodobne, że zrobisz błędy, jeżeli będziesz ostrożny.)
   Uwaga! Bardzo często w tłumaczeniu polskim "unlikely" występuje jako przysłówek. Nie należy jednak tego mylić z przysłówkiem w języku angielskim.
 2. uncertain **
  • niepewny, wątpliwy (gdy coś jest niepewne)
   The future of the company is uncertain. (Przyszłość firmy jest niepewna.)
   The weather is uncertain. (Pogoda jest niepewna.)
 3. questionable *
 4. dubious *
  • podejrzany, wątpliwy
  • dyskusyjny, wątpliwy
   It doesn't involve dubious philosophical assumptions. (To nie obejmuje wątpliwych filozoficznych założeń.)
  • wątpliwy, niepewny (niskiej jakości)
 5. shaky *
  • niepewny (np. dowód), wątpliwy (argument)
   Their argument was too shaky to consider it. (Ich argument był zbyt wątpliwy, żeby go rozważyć.)
   We can't use shaky evidence. (Nie możemy użyć niepewnego dowodu.)
 6. in question *
 7. doubtful
 8. precarious
 9. debatable
 10. moot
 11. tenuous
  • wątpliwy (np. plan)
 12. equivocal
  • wątpliwy (np. dowód)
 13. iffy
 14. suspect **
  • mało prawdopodobny, wątpliwy
   I think your conclusions are suspect. (Myślę, że twoje wnioski są mało prawdopodobne.)
   This evidence is suspect. We cannot use it. (Ten dowód jest wątpliwy. Nie możemy go użyć.)
 15. dubitable  
 16. deniable
 17. contestable
 18. doubtable
 19. impugnable
 20. skilamalink slang

powered by  eTutor logo