BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dubious" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dubious" po angielsku

dubious *

przymiotnik
  1. podejrzany, wątpliwy
  2. niepewny, powątpiewający, wątpiący (okazujący wątpliwość)
  3. dyskusyjny, wątpliwy
    It doesn't involve dubious philosophical assumptions. (To nie obejmuje wątpliwych filozoficznych założeń.)
  4. wątpliwy, niepewny (niskiej jakości)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo