"doubt one's ability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wątpliwość czyjś umiejętność
  1. doubt czasownik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are those who might doubt our ability to do all these things at once.

powered by  eTutor logo