"use one's abilities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś umiejętności
  1. use czasownik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Can they use their ability to change color to "talk"?

powered by  eTutor logo