"limit one's ability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limit czyjś umiejętność
  1. limit czasownik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their ability to provide for themselves will be extremely limited.

powered by  eTutor logo