"make one's words" — Słownik kolokacji angielskich

make one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: make words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś słowa
  1. make czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The games let children play with making words for themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo