"use the words" — Słownik kolokacji angielskich

use the words kolokacja
Popularniejsza odmiana: use words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj słów
  1. use czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Never use a long word where a short one will do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo